Demir Eksikliği Anemisi ve Belirtileri Antalya Obezite | Prof.Dr. Nurullah Bülbüller

Demir Eksikliği Anemisi ve Belirtileri

Demir Eksikliği Anemisi ve Belirtileri

Halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, en sık görülen anemi türüdür. Demirin vücuda yeteri kadar alınmaması ya da besinlerle alınan demirin emilememesi nedeniyle görülebilir. Vücutta demir yeteri miktarda bulunmadığında kanda oksijen taşıyan hemoglobin alyuvarlar tarafından yeterince üretilemez. Bunun sonucu olarak birçok sağlık sorunu ortaya çıkabilir. Belirtileri:

Nefes darlığı
Çabuk yorulma
Aşırı yorgunluk, halsizlik
Buz, toprak gibi maddeleri yeme isteği
Baş ağrısı, baş dönmesi
Göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı
El ayak üşümesi
Tırnaklarda kırılganlık
Soluk cilt
Bebek ve çocuklarda iştahsızlık

Nedenleri:

Kan kaybı (gastrointestinal kanamalar, kadınlarda adet kanamaları)
Diyetle yeterli demirin alınamaması
Demir emiliminde azalma (özellikle bariatrik cerrahi geçiren hastalarda)
Gebelik

Tanı alınması için kan parametrelerinin incelenmesi gereklidir. Tedavisi için ise hekim tarafından uygun görülen dozlarda demir takviyeleri kullanılabilir. Demir eksikliğin neden olabilecek alt sebepler araştırılıp bunların tedavisi için bir yol izlenebilir. C vitamini demir emilimini artırdığı için kendiliğinden C vitamini içeren bir takviye kullanmak ya da tabletleri narenciye suları ile birlikte almak emilimi artırabilir.

Demir takviyesi kullanımı kabızlığa neden olabilir ve dışkı rengini siyaha çevirebilir.

 

Iron Deficiency

Iron deficiency anemia is the most common type of anemia.  It can be seen due to insufficient intake of iron into the body or the inability to absorb iron from food.  When there is not enough iron in the body, hemoglobin, which carries oxygen in the blood, cannot be produced sufficiently by red blood cells.  As a result, many health problems may arise.  Symptoms:

Shortness of breath
get tired quickly
extreme tiredness, weakness
Desire to eat substances such as ice and soil
headache, dizziness
chest pain, rapid heartbeat
cold feet
brittle nails
pale skin
Anorexia in infants and children

 Reasons:

Blood loss (gastrointestinal bleeding, menstrual bleeding in women)
Insufficient dietary iron intake
Decreased iron absorption (especially in patients undergoing bariatric surgery)
Pregnancy

In order to make a diagnosis, it is necessary to examine the blood parameters.  For its treatment, iron supplements can be used at doses deemed appropriate by the physician.  Sub-reasons that may cause iron deficiency can be investigated and a way can be followed for their treatment.  Since vitamin C increases the absorption of iron, taking a supplement containing vitamin C itself or taking the tablets with citrus juice may increase the absorption.

The use of iron supplements can cause constipation and turn stools black.