Kaliteli Uyku – Good Quality of Sleep – Gute Schlafqualität

Kaliteli Uyku:

Beslenme alışkanlıkları, stres, fiziksel hareketsizlik uyku kalitesini etkiler. Kalitesiz uyku da birçok kronik hastalığa neden olabilir.
◾Uykusuzluk, vücut yağ ve iştah mekanizmasını kontrol eden hormonların salınımda sorunlara yol açabiliyor. Uykusuzluk ile iştahı artıran ve besin alımını uyaran ghrelin hormonu seviyeleri yükselirken tam tersi etkiye sahip leptin hormonu baskılanır. Artmış iştah aşırı yeme davranışına neden olabilir ve bu da obezite riskini artırır.
◾Obezite ise uyku sırasında ortaya çıkan, 10 saniye ve daha uzun süreli solunum durmasına yol açan uyku apnesi riskinde artışa neden oluyor.
◾Uyku apnesi uyku kalitesini düşürmekle birlikte, kalp damar hastalıkları ve inme riskini beraberinde getiriyor.
Yani kalitesiz uyku, birbirini tetikleyen ve uyku kalitesini de giderek düşüren birçok soruna yol açıyor. Yaşam kalitesini düşürerek yorgun ve verimsiz hissetmenize hafıza ve odaklanma problemlerine de yol açabiliyor.
Kaliteli bir uyku için:
Sağlıklı ve düzenli beslenin!
☕Akşam yemeği sonrası kafein alımına dikkat edin.
Uykudan önce bir bardak süt için!
Bitki çaylarından destek alın.
Aktivite yapın, hareketli yaşayın
Stresi kontrol altına alın! .

Good Quality of Sleep: Nutritional habits, stress, physical inactivity affect sleep quality. Poor quality of sleep can also cause many chronic diseases.
*Insomnia can cause problems in the release of hormones that control body fat and appetite mechanism. With insomnia, the levels of the ghrelin hormone, which increases appetite and stimulates food intake, increase, while the opposite effect of leptin hormone is suppressed. Increased appetite can cause binge eating behavior, which increases the risk of obesity.
*Obesity causes an increase in the risk of sleep apnea, which occurs during sleep and causes respiratory arrest for 10 seconds or longer.
*Sleep apnea decreases sleep quality and brings the risk of cardiovascular diseases and stroke.
In other words, poor quality of sleep causes many problems that trigger each other and gradually decreases sleep quality. By reducing the quality of life, it can cause memory and focus problems to feel tired and inefficient.
For good quality of sleep:
Eat healthily and regularly!
☕ Watch out for caffeine intake after dinner.
Drink a glass of milk before sleep!
Get support from herbal teas.
Be active, live in action
Take stress under control!

Gute Schlafqualität: Ernährungsgewohnheiten, Stress und körperliche Inaktivität beeinträchtigen die Schlafqualität. Eine schlechte Schlafqualität kann auch viele chronische Krankheiten verursachen.
*Schlaflosigkeit kann Probleme bei der Freisetzung von Hormonen verursachen, die den Körperfett- und Appetitmechanismus steuern. Bei Schlaflosigkeit steigt der Spiegel des Ghrelinhormons, das den Appetit steigert und die Nahrungsaufnahme stimuliert, während die entgegengesetzte Wirkung des Leptinhormons unterdrückt wird. Erhöhter Appetit kann zu Essattacken führen, was das Risiko von Fettleibigkeit erhöht.
*Übergewicht führt zu einem erhöhten Risiko für Schlafapnoe, die während des Schlafes auftritt und einen Atemstillstand von 10 Sekunden oder länger verursacht.
*Schlafapnoe verringert die Schlafqualität und birgt das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfällen.
Mit anderen Worten, eine schlechte Schlafqualität verursacht viele Probleme, die sich gegenseitig auslösen und die Schlafqualität allmählich verringern. Durch die Verringerung der Lebensqualität können Gedächtnis- und Fokusprobleme müde und ineffizient werden.
Für eine gute Schlafqualität:
Gesund und regelmäßig essen!
☕ Achten Sie nach dem Abendessen auf die Aufnahme von Koffein.
Trinken Sie vor dem Schlafengehen ein Glas Milch!
Lassen Sie sich von Kräutertees unterstützen.
Sei aktiv, lebe in Aktion
Stress unter Kontrolle bringen!