POST BARİATRİK CERRAHİ

Bariatrik cerrahi ile fazla kiloları verme sonrası, sağlığına kavuşan kişiyi, fiziksel bir sorun bekler:  Fazla kilolar verildikten sonra esnemiş olan deri ve derialtı dokuların sarkması istenmeyen ve hoşnutsuzluk yaratan bir görüntüye neden olur.  Karın, sırt, bel ve kalça ile  uyluklarla üst kollarda cilt ve cilt altı dokunun sarkma gösterdiği  vücut bölgelerindendir. Kadınlarda bu bölgelere göğüslerde eklenmelidir.  Her zayıflayan bireyde bütün bu sonuçların bir arada olması beklenmez. Bazı post bariatrik vakalarda sadece karın cildinde sarkma olurken, bazılarında yukarıda sayılan bölgelerin tümünde cilt fazlalığı tablosu ile karşılaşılabilir.

Bariatrik cerrahi sonrası cilt sarkmalarını ve vücut kontürünü düzeltmek üzere plastik cerrahi ne zaman devreye girmelidir?

Ortalama olarak 12 ile 18 ay geçmelidir cevabı bu soruya verilen en yaygın cevaptır.  Bazı hastalar 9 aya kadar kilo verip yeterli düzeye ulaştıkları gibi, bazı hastalarda da bu bir yıldan uzun sürebilir. Uygun body mass  (vücut ağırlık) indekse ulaşılması, sağlık parametrelerin uygun olması estetik operasyonlara başlama açısından sakınca olmadığının belirteçleridir. İyi bir beslenme durumunun oluşması ve gelinen kilodan daha fazla zayıflanamaması estetik cerrahi operasyonları için diğer haklı başvuru sebepleridir.

Bariatrik  cerrahi sonrası oluşan cilt sarkmalarının düzeltileceği  plastik cerrahi operasyonlarının başlıcaları, belt lipektomi (sirküler lipektomi; 360 derece abdominoplasti), klasik abdominoplasti (liposuction ilaveli veya ilavesiz), kol germe, uyluk germe, meme küçültme, meme dikleştirme, meme büyütme, açık veya kapalı jinekomasti düzeltmesi gibi  başlıklarla sayılabilir.

Belt lipektomi: kesinin kasıkların üstünden kalça üstlerine döndüğü tam yuvarlak bedeni çevreleyen kesidir ve izi kemer altında kalır. Gövde cildinin aşağı, kalça  ve basen cildinin yukarı çekilmesi sureti ile germe işlemidir. Kontür düzeltmeyi daha da iyileştrmek için yağ grefti uygulanabilir.

Abdominoplasti  (karın germe): Karın ön duvarındaki ciltte sarkmaların düzeltilmesi, alttaki kasların daha gergin hale getirilmesi işlemidir. Bu işlemde cilt altı yağ dokusu fazla ise liposuction işlemi ile yağ alımı yapılarak karın germe operasyonunun daha iyi sonuçlanması sağlanır.

Yukarıda saydığımız iki ameliyattan sonra 4 gün pansuman ve sıkı bandaj, üç hafta boyunca korse kullanımı gereklidir. Hastaneye yatış süresi ortalama 2 gündür.

Kol Germe (Brakioplasti):  cilt fazlalığının, sırta doğru devam edip etmeme durumuna göre cerrahi teknik seçilir.    Kolda izole cerrahi işlemlerde iz, üst kolun iç kısmında kalır. Operasyon sonrasında pansuman ve bandaj bir hafta sürdürülmelidir. Hastanede kalış süresi ortalama bir gündür.

Belt lipektomi için temsili resim.

Uyluk germe:  Uyluğun iç yüzünde, kasığa doğru uzanan kesi ile yapılan işlemdir.  Diz bölgesinin üzerinden kalça ve kasıklara kadar daha gergin bir uyluk görüntüsü sağlanır.  İz uyluk iç yüzünde kalır.

Operasyondan sonra uyluk için korse kullanımı gereklidir. Hastanede kalış süresi ortalama bir gündür. Hareketi engelleyen bir durum oluşmaz.  Kişi kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla görebilir

Göğüs Estetiği:  zayıflama sonrası göğüslerin sarkma, küçülme ve içinin boşalması durumuna göre,  göğüs dikleştirme ve büyütmenin beraber olduğu işlem daha sık yapılır. Yeterli dokusu olan ve  ek büyütme talebi olmayanlarda sadece  meme dikleştirme işlemi yapılır. Halk arasında meme toparlatma işlemi olarak tabir edilen bu operasyonda silikon implant kullanma ihtiyacı yoktur. Göğüs volümü azalmış vakalarda meme dikleştirme işlemine silikon implant ile büyütme eklenir.

Göğüslerde hacim fazla ve sarkıklık olan vakalarda da küçültme dikleştirme işlemi uygulanır. Meme küçültme ameliyatında kalacak iz, meme büyüklüğü ve sarkıklık düzeyine göre seçilecek cerrahi tekniğe bağlı olarak değişir.

Meme büyütmede, cerrahi girişin seçildiği bölgeye ve implantın konulduğu seviye ye göre farklılıklar vardır.  Cerrahi girişim meme başının altından, meme kıvrımından, koltuk altından yapılabilir. Operasyon kesisinin yerinin tercihi hekim ile hasta arasında görüşme sonrası verilecek karara bağlıdır. İmplantın yerleştirileceği yer gland altı (meme dokusu altı), fasiya altı (kası üstü)  ve kas altı gibi farklı seviyelerde olabilir. Meme ameliyatlarında izole meme büyütmede hastanede kalış süresi bir gündür. Meme küçültme, dikleştirme ve dikleştirme ile beraber büyütme işlemlerinde ortalama hastanede kalış süresi iki gündür. Bu ameliyatlardan sonra medikal sütyen kullanımı önerilmektedir.

Ameliyattan sonra meme şeklinin oturması ve izlerin azalmaya başlaması için gereken süre üç aydır.

Meme ameliyatından 4-5 gün sonra eski sosyal yaşama dönülebilir.

Jinekomasti düzeltmesi: Erkeklerde göğüs estetiği önem arz etmektedir. Özellikle yaz aylarında denize veya havuza girme, ince giyinme gibi doğal talepler olmaktadır. Göğüsleri büyük ve sarkık olan erkeler bu bağlamda sıkıntı yaşamakta ve bu sıkıntıdan sıyrılmak için plastik cerrahlara başvurmaktadırlar.

Jinekomastinin derecesine, yani cilt ve yağ-gland fazlalığına bağlı olarak kapalı veya açık cerrahi düzeltme teknikleri tercih edilir. Kapalı teknikten kasıt liposuction yöntemidir ve bu tercihte iz minimaldir. Ancak bu tercihin seçimi için deri ve yağ-gland  dokuları çok fazla olmamalıdır.

Ameliyattan sonra göğüs korsesi kullanılır ve en az üç hafta sürekli kullanımı önerilir.  Ameliyatla beraber hastanede kalış süresi ortalama bir gündür.

Kliniğimizde Post bariatrik cerrahi işlemlere ek olarak

Meme küçültme

Meme büyütme

Meme dikleştirme

Burun esteteiği

Kulak estetiği

Göz kapağı estetiği

Liposuction  (yağ alma)

Karın germe

Botks, dolgu, askı işlemler yapılmaktadır.