Toplantı – Sempozyum - Antalya Obezite | Prof.Dr. Nurullah Bülbüller

Toplantı - Sempozyum - Prof.Dr. Nurullah Bülbüller

Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video Sempozyumu

Uluslararası katılımlı 6. Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi’ni başarı ile gerçekleştirdik. Kongreye üç oturumda Oturum Başkanı olarak ve Sütür Kursu yöneticisi olarak katkıda bulundum. Ayrıca Akdeniz Üniversitesi’nde Almanya, Belçika, Hindistan ve İspanya ve Brezilya dan gelen cerrahlarla 7 adet canlı ameliyat gerçekleştirerek Antalya Belek’deki kongre merkezinde izlenmesini organize ettik.

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları

Türk Obezite Cerrahisi Derneğinin İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlediği bilimsel toplantıya destek verdik. İlk gün bilimsel toplantı ikinci gün eğitim laboratuarlarında kursiyerlere eğitimine katkıda bulunduk. Ulusal ve yabancı katılımcılarla oldukça verimli bir program oldu.

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Kongresi​

Obezite ve obezite ile ilişkili Tip 2 Diyabetes Mellitus 21. yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarındandır. Obezite prevalansı çok hızlı artmaktadır. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi giderek artan hasta ve dolayısıyla cerrahi uygulama sayıları, standart bir eğitimi ve taraflar arasında bilimsel işbirliğini gerektirirken; özellikle bu alanda inanılmaz bir hızda artan bilimsel çalışma, yayın ve teknolojik gelişmeleri izlemeyi de zorunlu kılmaktadır.

20. Ulusal Cerrahi Kongresi​

Türkiye’de bilime verilen önemin! açık bir ifadesi olarak maddi olanaklarımızın giderek kısıtlanması sonucu hem uluslararası hem de ulusal davetlilerimizin sayısını bu yıl biraz daha kısmak zorunda kalmış olsak da sizlere bilgi ve deneyimlerini aktaracak olan değerli konuşmacılarımızın bu eksikliği hissettirmeyecek donanımla karşınıza geleceklerinden emin olabilirsiniz. Ülkemizde cerrahinin birleştiricisi olan Türk Cerrahi Derneği’nin ve Ulusal Cerrahi Kongrelerinin ülke çapında sahiplenilmesini güçlendirmek adına ulusal konuşmacılarımızı ülkemizin dört bir yanından davet etmeye özen gösterdik. Oturumlara göstereceğiniz ilgi ve sağlayacağınız değerli katkılarla bilgi şölenimiz daha da lezzetlenecektir. Özellikle kendilerine örnek aldıkları değerli cerrahlarla birlikte olma fırsatını yakalayacak olan genç meslektaşlarımız Türkiye cerrahi camiasının geleceği olduklarının ayırdına varacaklardır.

Uluslararası katılımlı 6. Obezite Metabolik Cerrahi Kongresi​

HESTOUREX Dünya Sağlık Spor Kongre ve Fuarı