Neden Obezite Covid-19 semptomlarının şiddetli seyretmesi için bir risk faktörü?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanan yeni bir rapor, yaşlı bireylerin ve obezite gibi eşlik eden rahatsızlıkları mevcut herhangi bir yaştaki kişilerin COVID-19\’dan kaynaklanan ciddi hastalık için daha yüksek risk altında olabileceğini göstermektedir.

Bu rapora göre, COVID-19 nedeni ile hastanede yatanların arasında eşlik eden önemli üç durum diyabet, kronik akciğer hastalığı ve kardiyovasküler hastalıktır.

Bu pandemide bunu desteklemek için güçlü verilere sahip olmak için çok erken olsa da, özellikle 40\’ın üzerinde vücut kitle indeksi olan morbid obezite hastalarının obezite ilişkili eşlik eden sorunları da olacağı için COVID-19 ile daha şiddetli bir hastalık seyri ile ilişkili olması muhtemeldir.

Genel olarak, şiddetli obezitesi olan hastaları yoğun bakım ortamında yönetmek normal hastalara göre daha zordur ve özellikle COVID-19 gibi bir solunum yolu enfeksiyonu gelişirse üstesinden gelmek zor olabilir.

Obezite hastalarında kardiyovasküler hastalık da oldukça yaygındır ve bu durum COVID-19\’un kardiyak komplikasyonları gelişirse bu hastaların daha az fizyolojik rezervi olacağı anlamına gelebilir.

Obeziteyi, COVID-19 ile hastaneye yatış veya mortalite için bağımsız bir risk faktörü olarak tanımlayan herhangi bir veri olmasa bile obezite güçlü bir şekilde ilişkili olan temel hastalıkları nedeniyle obezitesi olan kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu söylemek doğru olur.

Obezite hastalarının çoğunda en az bir obezite ile ilişkili eşlik eden hastalık vardır ve sıklıkla tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık karşımıza çıkmaktadır. Eşlik eden diğer hastalıklar arasında hipertansiyon, hiperlipidemi, kronik böbrek hastalığı bulunur.

Obezite hastaları neden ciddi solunum yolu hastalığı açısından riski altındadır?

Obezitesi olan hastalarda akciğer problemlerin yaygınlığı normal kilolu bireylerden daha yüksektir. Astım, uyku apnesi, kısıtlayıcı akciğer hastalığı ve gastroözofageal reflü ile ilişkili pulmoner sorunların tümü obez hastalarının başlangıçtaki akciğer fonksiyonlarını tehlikeye atar ve muhtemelen COVID-19 ile ciddi hastalık riskini artıracaktır.
Henüz net olarak ortaya koyamadığımız obezite ilişkili belirli risk faktörleri hakkında cevaplanması gereken bir çok soru var, ancak şunu söyleyebiliriz ki kalp veya akciğer fonksiyonlarını tehlikeye atan obezite hastalığın şiddetli gelişme riskini artırmaktadır.